akustyczny


akustyczny
akustyczny {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'odnoszący się do dźwięku, wydający dźwięk; dźwiękowy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zjawiska akustyczne. Zabawki akustyczne, np. grzechotki. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o dobrej akustyce, niepowodujący deformacji dźwięków': {{/stl_7}}{{stl_10}}Akustyczna sala kinowa. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nieizolujący od hałasów': {{/stl_7}}{{stl_10}}Akustyczne mieszkanie w bloku. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • akustyczny — 1. «dotyczący dźwięku, wydający dźwięk; dźwiękowy» Zjawisko akustyczne. Efekty akustyczne w audycji radiowej. Fale akustyczne. 2. «odnoszący się do akustyki właściwości wnętrza, mający dobrą akustykę, nie powodujący zniekształceń dźwięku;… …   Słownik języka polskiego

  • filtr — m IV, D. u a. a, Ms. filtrtrze; lm M. y «urządzenie służące do oddzielania ciał stałych od cieczy lub gazów, w których są zawieszone, za pomocą przegrody porowatej zatrzymującej ciało stałe, a przepuszczającej płyny i gazy» Filtr koksowy,… …   Słownik języka polskiego

  • КОМФОРТ АКУСТИЧЕСКИЙ — благоприятный акустический режим в среде обитания человека (Болгарский язык; Български) акустичен комфорт (Чешский язык; Čeština) akustická pohoda (Немецкий язык; Deutsch) akustischer Komfort (Венгерский язык; Magyar) akusztikai komfort… …   Строительный словарь

  • МОСТИК АКУСТИЧЕСКИЙ — элемент ограждающей звукоизолирующей конструкции, обладающий большей звукопроводностью, чем основная конструкция (Болгарский язык; Български) акустичен мост (Чешский язык; Čeština) akustický most (Немецкий язык; Deutsch) Schallbrücke (Венгерский… …   Строительный словарь

  • ПОТОЛОК АКУСТИЧЕСКИЙ — потолок, обычно подвесного типа, обладающий повышенной звукопоглощающей и звукоизолирующей способностью (Болгарский язык; Български) акустичен таван (Чешский язык; Čeština) akustický podhled (Немецкий язык; Deutsch) akustische Decke (Венгерский… …   Строительный словарь

  • ЭКРАН АКУСТИЧЕСКИЙ — устройство, применяемое для акустического отгораживания части пространства, помещения или рабочих мест (Болгарский язык; Български) акустичен екран (Чешский язык; Čeština) akustický štít; akustická [protihluková] clona (Немецкий язык; Deutsch)… …   Строительный словарь

  • Michał Jelonek — Michal Jelonek Background information Origin Kielce, Poland Genres Class …   Wikipedia

  • akustycznie — przysłów. od akustyczny a) w zn. 1: Przedstawić coś akustycznie. b) w zn. 2: Sala idealna akustycznie …   Słownik języka polskiego

  • akustyczność — ż V, DCMs. akustycznośćści, blm rzecz. od akustyczny (zwykle w zn. 2) Akustyczność sali …   Słownik języka polskiego

  • alarm — m IV, D. u, Ms. alarmmie; lm M. y 1. «sygnał, najczęściej akustyczny, ostrzegający przed niebezpieczeństwem; w wojsku: sygnał lub rozkaz ostrzegający przed niebezpieczeństwem napadu, wzywający do gotowości bojowej; stan gotowości w wypadku… …   Słownik języka polskiego